İhracat – İthalat Hizmetleri

İhracat, bir malın yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını yada Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri ifade etmektedir.
 • İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması.
 • Hariçte İşleme Rejimi, Dahilde İşleme Uygulamaları ve Telafi Edici Vergi.
 • A.TR, Eur-1 menşe şehadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemlerinin vb. yapılması.
 • Sağlık sertifikası, kontrol belgesi düzenlenmesi, gerekli izinlerin alınması.
 • Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması.
 • Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması.
 • Yüklenen araçların gümrük işlemlerinin takibi.
 • İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması.
 • Vesaiklerin taşıyıcı firmaya teslimi.
 • Geçici ihracat işlemleri ve sürelerinin takibinin yapılması.
 • Gümrük çıkış beyannamelerinin kapatılması.
 • Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ve evrakların ihracatçı nüshasının firmaya teslimi.
 

İthalat Hizmetleriİthalat; yurtdışında üretilmiş bir malın, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasına denir. İthalatın diğer bir adı da dışalımdır.
 • İthal konusu eşya evraklarının önceden temini ve kontrolü.
 • Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları.
 • T.C.Gümrük beyannamesini tanzim etmeden önce eşya hakkında tereddüt varsa küşat edilmesi. Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak eşyanın muayenesinin yapılması.
 • Ordino alımı.
 • İthal konusu eşyanın GTIP’ inin tespit edilmesi.
 • Talep halinde ön müsaadelerin alınması.
 • Eksiklik hasar veya yanlışlık varsa tutanaklarının yapılması, bilgi verilmesi gereken yerlerin bilgilendirilmesi, tahakkuklarının yapılarak teminat veya parasının yatırılması.
 • Geçici ithalatta eşyanın girişinin yapılması, alınan müsaadelere uygun olarak, zamanında ve firmanın talimatı doğrultusunda çıkışının yapılması.
 • Transit, özel ve genel antrepo işlemlerinin yapılması.
 • Gümrük vergi resim ve harçlarının hesaplanması ve müşteriye bildirilmesi.
 • Tahakkukların yapılarak ilgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması.
 • İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi.
 • Elektronik arşivleme.
 

Gümrükleme Hizmetleri2018 yılından bu yana, tedarik zincirine stratejik değer katmak amacıyla gümrükleme çözümleri sunan iş ortağımız UNESA GLOBAL, müşterilerinin gümrükleme işlemlerine dair yasal yükümlülüklerini onlar adına tam ve eksiksiz yerine getirerek, ithalat ve ihracat işlemlerini standartlaştırılmış süreçler ve uzman müşavir kadrosuyla en hızlı şekilde sonuçlandırmaktadır.